Handelsbetingelser

Packyard.dk er ejet af:

KB Supply ApS
Esromgade 15
2200 København
CVR: 43278177

Tlf. nr.: +45 35308040
E-mail: info@packyard.dk

Handelsbetingelser ved køb i Packyard.dk webshop.
Disse handelsbetingelser ("betingelserne"), som er udstedt af KB Supply ApS ("sælger"), gælder for ethvert fjernsalg af sælgers produkter ("produkter" eller "produkterne" eller "produkt"), der gennemføres på Packyard.dk ("webshoppen"), og hvor køberen er en forbruger, som er en fysisk person, og som ikke handler erhvervsmæssigt ("kunden").


For erhvervsdrivende gælder sælgers almindelige salgs- og leveringsbetingelser. 

For at kunne købe produkter i webshoppen skal kunden være fyldt 18 år og være i besiddelse af et gyldigt betalingskort udstedt i Danmark. Når kunden køber varer i Webshoppen, accepterer kunden samtidigt betingelserne, og kunden er derfor forpligtet til at gennemgå betingelserne grundigt, inden kunden bestiller produkter i Webshoppen. Kunden kan læse eller printe betingelserne på webshoppen og i ordrebekræftelsen. 

Alle aftaler mellem kunden og sælger indgås på dansk, og aftalerne gemmes af sælger. Kunden kan få adgang til aftalerne ved at oprette en kundekonto direkte på Webshoppen. 

Sælger forbeholder sig retten til at revidere og ændre betingelserne fra tid til anden. Kundens bestilling vil være underlagt de betingelser, der gælder på det tidspunkt, kunden bestiller produkter fra sælger, se punkt 4. Hvis betingelserne ændres efter kundens bestilling, men inden ordrebekræftelsen sendes af sælger, vil kunden blive orienteret herom. 

1. Sælgers kontaktoplysninger og kundeservice

Elmegade 22
2200 København
CVR:  [COMPANY_REG_NR]
Tlf. nr.: +45 35308040
E-mail: info@packyard.dk

2. Produkter

Kunden kan finde oplysninger om sælgers produkter på webshoppen, hvor en beskrivelse af sælgers produkter også er tilgængelig. Udbuddet af produkter på webshoppen er alene en opfordring til kunden om at fremsætte et tilbud ved at sende en ordre til sælger. Aftalen er først endelig, når sælger har accepteret kundens tilbud ved at sende en ordrebekræftelse til kunden, se punkt 4 og 5. 

Bemærk venligst, at det kan forekomme, at afbildningen af et produkt på Webshoppen ikke er i overensstemmelse med produktets faktiske fremtoning. 

3. Pris

Prisen for sælgers produkter i webshoppen er angivet i DDK og er inkl. moms. Sælger er først bundet af de på webshoppen oplyste priser indtil det tidspunkt, hvor sælger fremsender ordrebekræftelsen. Indtil da forbeholder sælger sig retten til at afvise kundens bestilling. Bemærk venligst, at der til produkternes pris tillægges leveringsomkostninger, se punkt 4, 5 og 6.

4. Bestilling og bekræftelse på bestilling

For at købe et produkt skal kunden finde det produkt, som kunden ønsker og klikke "Læg i kurv". Hvis kunden ønsker en oversigt over, hvad kunden ønsker at købe, skal kunden vælge "Kurv". Når kunden ønsker at afslutte indkøbet, vælger kunden enten "Login & Bestil" eller "Gennemse & Bestil", hvorefter kunden vælger leverings- og kontaktoplysninger og afslutter med at vælge "Gennemse & Bestil". Herefter får kunden en oversigt over ordren (”Ordren”) samt den samlede pris inkl. moms og leveringsomkostninger. Hvis kunden ønsker at ændre ordren, skal kunden vælge "Rediger Ordre". Hvis kunden kan godkende ordren, skal kunden acceptere betingelserne ved at vælge "Jeg acceptere handelsbetingelserne" og så vælge "Gå Til Betaling". Betalingsmetoden vælges og betalingsoplysningerne udfyldes, og "Gennemfør Betaling” skal vælges. 

I forbindelse med afgivelsen af ordren modtager kunden en bestillingsbekræftelse per e-mail. Sælger bekræfter hermed at have modtaget kundens tilbud, og at sælger vil undersøge, om ordren kan imødekommes.

5. Ordrebekræftelse og faktura

Kunden modtager en ordrebekræftelse pr. e-mail, som accept fra sælger, som bør gemmes. Ordrebekræftelsen indeholder en oversigt over kundens ordre samt kundens navn, adresse, varer, pris, betalingsbetingelse, leveringssted samt leveringsomkostninger og betingelserne, som kunden har accepteret. Hvis kunden ønsker at se eller udskrive ordrebekræftelse, kan kunden logge ind på kundens kundekonto direkte på Webshoppen, hvor man kan se og udskrive ordrebekræftelsen samt faktura. 

Når ordren er afsendt til kunden, modtager kunden en orientering herom sammen med den endelige faktura pr. e-mail, hvor også leveringsomkostningerne fremgår.

6. Betaling

Kunden kan betale med følgende kort udstedt i Danmark:

  • Dankort
  • Visa Dankort
  • MasterCard
  • JCB
  • American Express
  • Visa
  • Visa Electron

Kunden skal indtaste kortnummer, udløbsdato og kontrolcifre ved bestilling af produkter. Det er gebyrfrit at betale med kort på Webshoppen. Beløbet vil blive hævet på kundens konto, når Sælger afsender Produktet/Produkterne til kunden. Webshoppen anvender ePay som betalingsløsning og betaling med debit- og kreditkort via webshoppen er sikker og certificeret af kortudstederen. Alle betalinger sker via en krypteret internetforbindelse.

7. Leveringsted og leveringstid

Sælger afsender ordren i Danmark 1–2 hverdage efter afsendelse af ordrebekræftelse, undtaget herfra er varer, hvor der er angivet, at det er en bestillingsvare med længere leveringstid. 

Varen leveres til kundens valgte leveringssted inden for 1-3 hverdage.

Når kunden modtager ordren, opfordres kunden til at undersøge, at produktet/antallet af leverede produkter svarer til kundens ordre, og at produktet/produkterne og dettes/disses emballage ikke er beskadiget eller på nogen måde ændret. Sælger tager forbehold for leveringstiden i tilfælde af force majeure. 

Sælger skal derfor ikke hæfte i tilfælde af forhold, som fremgår af følgende ikke-udtømmende liste, og som forhindrer eller forsinker sælgers overholdelse af aftalen:

Forstyrrelser i driften som følge af lovgivning.

Handlinger foretaget af stats- eller offentlige myndigheder.
Krigshandlinger Terrorisme
Strejker
Fysiske blokader
Lockouter
Brand og naturkatastrofer


Begge parter er i disse tilfælde berettiget til at få udsat deres kontraktmæssige forpligtelse, indtil problemet er ophørt, eller subsidiært er parterne berettiget til at annullere aftalen helt eller delvist uden, at parterne derved ifalder et ansvar herfor i tilfælde af, at problemerne medfører, at opfyldelsen af de kontraktmæssige forpligtelser bliver mere end seks (6) måneder forsinket. 

Alle varer afsendes med GLS.

Annullering kan ske skriftligt og sendes pr. e-mail til: info@packyard.dk

8. Fortrydelsesret

Kunden (forbrugeren) har 14-dages fortrydelsesret, der løber fra tidspunktet, hvor kunden eller den af kunden angivne tredjemand, dog ikke transportøren, modtager produktet/produkterne, eller får den sidste vare i fysisk besiddelse, når det drejer sig om en aftale om flere forskellige varer, som er bestilt i én ordre, og som leveres enkeltvis. Kunden hæfter for eventuelle forringelser af produktets/produkternes værdi, som skyldes anden håndtering af produktet/produkterne, end hvad der er nødvendigt for at fastslå produktets/produkternes art, egenskaber og den måde de(t) fungerer på. Dette er blandt andet tilfældet, hvis produktet/produkterne er blevet brugt, slidt, ændret eller vasket, eller hvis de originale tags/mærker er fjernet eller har været fjernet og er sat på igen. Manglende original emballage kan muligvis udgøre en værdiforringelse, så for at være sikker på at kunne modtage alle pengene retur, anbefales det, at varen returneres i original emballage.

For at fortryde købet, skal kunden inden 14 dage fra modtagelse afgive en udtrykkelig erklæring herom overfor sælger. Kunden kan printe en fortrydelsesformular direkte fra Webshoppen, som kan udfyldes og sendes til sælger på e-mailadressen: info@packyard.dk

Du kan ikke fortryde det blot ved at nægte modtagelse af varen uden samtidig at give os tydelig meddelese om dette.

Du bærer risikoen for varen fra tidspunktet for varens levering.

Fortrydelse af en del af købet

Hvis du har købt flere varer hos os, har du mulighed for at sende én eller flere varer retur, selvom de er købt under én ordre. Bemærk, at du ikke får leveringsomkostningerne retur, hvis du fortryder en del af dit køb. 

Returnering

Ved brug af fortrydelsesretten er kunden forpligtet til at afsende eller aflevere de(t) leverede produkt/produkter til sælger uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter den dato, hvor kunden har givet sælger meddelelse om sin beslutning om at gøre brug af fortrydelsesretten. Sælger er forpligtet til at tilbagebetale den fulde pris for det/de af kunden returnerede produkt/produkter herunder leveringsomkostninger (dog ikke ekstra omkostninger som følge af dit eget valg af en anden leveringsform, end den billigste form for standardlevering, som vi tilbyder), under forudsætning af, at produktets/produkternes værdi ikke er blevet forringet, som følge af anden håndtering af produktet/produkterne, end hvad der er nødvendigt for at fastslå produktets/produkternes art, egenskaber og den måde de(t) fungerer på. sælger forbeholder sig ret til at modregne en sådan værdiforringelse, fastsat efter sælgers skøn, ved tilbagebetaling af købesummen. 

Kunden afholder omkostningerne til returnering af produktet/produkterne, og de afholdte omkostninger refunderes ikke af sælger. Det er muligt at bestille et billigt returlabel gennem vores returportal.  Læs mere her: https://retur.pakkelabels.dk/packyard

Sælgers tilbagebetaling sker ved hjælp af samme betalingsmetode, der anvendtes ved indbetaling af købsprisen. Køber er ikke berettiget til renter ved tilbagebetaling af beløbet. Tilbagebetaling skal finde sted hurtigst muligt og senest 14 dage efter kunden har informeret sælger om, at kunden ønsker at gøre brug af sin fortrydelsesret. Sælger er dog berettiget til at tilbageholde refunderingen, indtil sælger har modtaget produktet/produkterne retur fra kunden, eller indtil kunden har fremlagt dokumentation for, at Produktet/Produkterne er returneret, alt efter hvilket tidspunkt der er tidligst. 

Sælger sender en e-mail til kunden, når tilbagebetalingen er gennemført.

Hvis du fortryder købet, skal varen sendes til:

Packyard
Elmegade 22
2200 København

Du kan også fortryde købet ved at give tydelig meddelelse og aflevere den personligt på ovenstående adresse.

Vi modtager hverken pakker uden omdeling eller pakker sendt pr. efterkrav.

9. Reklamation

Reglerne i købeloven (Lovbekendtgørelse nr. 140 af 12. februar 2014) om mangler ved produkter finder anvendelse ved købet af produkter hos sælger, der er omfattet af købelovens anvendelsesområde. Kunden har 24 måneders reklamationsret, hvis produktet er mangelfuldt eller defekt ved levering. Det er et krav, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd. Kunden kan downloade, læse, gemme eller printe en reklamationsformular på webshoppen, til brug for at reklamere over varen. Reklamationsformularen kan udfyldes og sendes pr. e-mail til: info@packyard.dk 

Der skal reklameres inden rimelig tid efter, at kunden har opdaget manglen ved produktet. Hvis der reklameres inden for to måneder efter, at manglen er opdaget, vil reklamationen altid være rettidig. Sælger vurderer, om kundens reklamation er berettiget, og i bekræftende fald om kunden er berettiget til at få produktet repareret, ombyttet, afslag i prisen eller pengene retur. Når reklamationen er færdigbehandlet, sender sælger en e-mail til kunden med sælgers vurdering af, om reklamationen er berettiget eller ej. 

Hvis reklamationen er berettiget, afholder sælger rimelige fragtomkostninger i forbindelse med kundens returnering af produktet. Varen skal altid sendes tilbage i forsvarlig emballage, og husk at få en kvittering for afsendelse, så vi kan tilbageholde dine fragtomkostninger.

Varen sendes/afleveres til:

Packyard
Elmegade 22
2200 København

Når du returnerer varen, bedes du beskrive problemet så detaljeret som muligt.

Vi modtager hverken pakker uden omdeling eller pakker sendt pr. efterkrav.

10. Lovvalg og værneting

Aftalen skal være undergivet og fortolkes i overensstemmelse med dansk ret uden hensyn til danske regler vedrørende international privatret i det omfang anvendelse af sådanne regler ville føre til et andet lovvalg end dansk ret. Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med Aftalen, og som ikke kan løses i mindelighed mellem Parterne, skal indbringes for retten ved forbrugerens værneting. Kunden har også ret til at indbringe tvisten for domstolen i den retskreds, hvor kunden er bosiddende.

PERSONDATAPOLITIK

Generelt

Når du kommunikerer med os via Packyard.dk indsamler og behandler vi – som både databehandler og dataansvarlig – oplysninger om dig. Vi tager beskyttelsen af dine personoplysninger meget seriøst, og vi ønsker derfor at give dig klarhed over, hvordan vi behandler dine personoplysninger. 

Den dataansvarlige på Packyard.dk er KB Supply ApS.


I det følgende kan du læse om, hvilke personoplysninger vi indsamler, hvad vi bruger oplysningerne til og hvor længe vi beholder dem, samt om vi deler oplysningerne med andre.

Hvilke personoplysninger indsamler vi?

Vi indsamler blandt andet dit navn, e-mailadresse, adresse, og andre oplysninger, som du måtte give os i forbindelse med bestilling på vores hjemmeside, når du tilmelder dig vores nyhedsbreve, eller når du skriver til os via Packyard.dk. Derudover indsamler vi oplysninger ved brug af cookies.

Hvad bruger vi dine personoplysninger til?

Vi bruger dine personoplysninger til at behandle din ordre og sende dine varer, behandle reklamationer, sende dig nyhedsbreve og kontakte dig, når du har bedt om det. Derudover bruger vi også dine personoplysninger til at besvare dine eventuelle henvendelser og til at forbedre indholdet på Hjemmesiden. Oplysningerne kan også blive brugt til at lave statistik over brugerne af hjemmesiden.

Videregiver vi dine personoplysninger til andre?

Vi vil i visse tilfælde videregive de personoplysninger, som du afgiver via hjemmesiden. Videregivelsen vil ske i det omfang og til dem, det er nødvendigt for at kunne udføre den tjeneste, som du anmoder om, f.eks. i forbindelse med levering af din ordre eller lignende services, som kræver, at vi bruger dine oplysninger. Dine personoplysninger kan f.eks. blive videregivet til: (i) leverandører vi samarbejder med for at støtte vores virksomhed (f.eks. leverandører af tjenester, teknisk support, leverancetjenester og finansielle institutioner); eller (ii) i forbindelse med salg, opgaver eller anden overførsel af indholdet på hjemmesiden; eller (iii) hvis det er påkrævet ifølge loven, en domstolsafgørelse eller gældende lovgivning. I takt med at vores virksomhed vokser, kan det ske, at vi sælger og køber firmaer eller aktiver. I forbindelse med sådanne transaktioner er kundeinformation generelt set en af de mest attraktive forretningsaktiver. Personoplysninger, som er indsamlet med henvisning til denne persondatapolitik, vil i så fald blive overgivet til dem, som opkøber os eller aktiver, der tilhører os eller til firmaer, som vi evt. vil opkøbe.

Hvor lang tid gemmer vi dine oplysninger?

Vi gemmer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at kunne levere den service, som du har bedt om, eller så lang tid som det er påkrævet i henhold til gældende lovgivning, hvorefter dine personoplysninger slettes.

Personoplysninger registreres hos KB Supply ApS og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes.

Hvilke sikkerhedsforanstaltninger benytter vi?

Vi benytter tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger så som kryptering af data og transmissioner for at beskytte dine personoplysninger imod manipulation, tab, destruktion eller adgang fra uautoriserede personer. Vores sikkerhedsprocedurer bliver løbende revideret på baggrund af den nyeste teknologiske udvikling. Vi kan dog ikke garantere, at de er helt beskyttet mod nogen, som vil og lykkedes med at omgå sikkerhedsforanstaltninger og skaffe sig adgang til overførsel af information, som sker via internettet, f.eks. via e-mail.

Hvilke rettigheder har du efter persondataloven?

Du har ret til at få information om behandlingen af dine personoplysninger, og du har også ret til at anmode os om at rette, blokere for eller slette personoplysninger, som er ukorrekte. Du har samtidig ret til at anmode om, at dine personoplysninger ikke anvendes eller overføres til tredjemand til kommercielle eller statistiske formål. Du har også mulighed for at klage til Datatilsynet. Hvis du har en sådan anmodning, er du velkommen til at kontakte os. Vores kontaktoplysninger står øverst på siden.

Som registreret hos KB Supply ApS, har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til: info@packyard.dk

Kan vi ændre persondatapolitikken?

Vi har ret til når som helst at foretage ændringer i denne politik. Du bør derfor regelmæssigt besøge denne side for at tjekke, om der er sket ændringer. Det kan du tjekkeved at se på datoen nederst på siden. Ved fortsat at anvende/besøge hjemmesiden accepterer du disse ændringer.

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, er du velkommen til at kontakte os. Vores kontaktoplysninger står øverst på siden.

Sikkerhed ved betaling

Packyard.dk tager vores kunders sikkerhed alvorligt og benytter PCI certificerede udbydere til at håndtere kredit- og debitkort betalinger på Packyard.dk. Til at håndtere betalinger på Packyard.dk benyttes ePays betalingsgateway som er certificeret efter PCI-standarden. ePays systemer overvåges døgnet rundt og al kommunikation der handler om penge og kortdata er krypteret.

Fragt & Forsendelse.

Vi tilbyder gratis fragt på alle ordre. Alle vare afsendes med GLS og leveres til den valgte pakkeshop, som sker under dit indkøbs flow. Eller direkte til døren. 

Klageadgang

Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til Packyard. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til relevante nævn på området, såfremt betingelserne herfor er opfyldt.

Center for Klageløsning
Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg
www.forbrug.dk

Er du forbruger med bopæl i et andet EU-land end Danmark, kan du klage til EU-Kommissionens online klageportal her - http://ec.europa.eu/odr

Handelsbetingelserne er senest opdateret 18.07.2017